پیوند ها پیوند ها

ورودی های اخیر

نمایش 20 - 1 از 50 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
ورودی آدرس اینترنتی بازديدها  
کتابخانه دیجیتال بین المللی کودکان http://en.childrenslibrary.org 221
کتابخانه دیجیتال جهان http://www.wdl.org/en 213
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایرانی http://www.iran.ir/home 205
کتابخانه دیجیتالی دید http://www.did.ir 241
مرکز اطلاعات علمی http://www.sid.ir 217
سایت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری http://www.ricest.ac.ir 211
این سایت، یک موتور جستجوی تخصصی است که هزاران فرم حقوقی رایگان در اینترنت را ارائه می کند. فرم ها بر اساس عنوان فرم، کلیدواژه ها، عبارت قابل http://www.findforms.com 433
این سایت راهنمایی است به دیگر سایت ها در زمینه های موضوعی مختلفی از جمله فهرست نویسی، مجموعه سازی، پایگاههای اطلاعاتی، انواع کتابخانه ها و غیره http:///www.clarion.edu/libsci/related.html 259
پرتالی است که برای متخصصان و دانشجویان مهندسی عمران تهیه و ارائه می شود. http://www.icivilengineer.com 301
این سایت فهرست مندرجات و چکیده مقالات مجلات در زمینه مهندسی مکانیک را ارائه می کند. (فهرست مندرجات از سال 1996 و چکیده مقالات از سال 2000 http://www.pubs.asce.org/cedbsrch.html 233
موتور جستجو و پرتالی تخصصی در زمینه مدیریت و امنیت شبکه و سیستم ها می باشد. http://searchnetworking.techtarget.com 213
راهنمایی است به منابع مربوط به صنعت ساختمان که از سال 1995 ارائه شده است http://www.buildingonline.com 228
این موتور جستجو، امکان جستجو در 250 مجله الکترونیکی تمام متن دانشگاهی، حرفه ای و انتشارات تحاری در زمینه های موضوعی مهندسی، ریاضیات و کامپیوتر http://www.eevl.ac.uk/eese 226
آثنوس، موتور جستجوی تخصصی در زمینه علوم و مهندسی است http:///www.athenus.com 395
اصطلاحنامه http://www.merriam-webster.com 209
اصطلاحنامه http://thesauri.irandoc.ac.ir 596
راهنما http://www.ketabemarja.com/Default.aspx 572
راهنما http://www.ketabeavval.ir 203
اطلس و نقشه http://www.tehrantraffic.com/trafficmap/map.asp 247
آمارنامه ها http://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx 457
نمایش 20 - 1 از 50 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3