اخبار اخبار

«بازگشت

در بودجه ۹۸ طرح های پژوهشی نهاد کتابخانه‌ها، سهم پژوهشگران و دانشگاه‌ها چگونه است؟

در بودجه ۹۸ طرح های پژوهشی نهاد کتابخانه‌ها، سهم پژوهشگران و دانشگاه‌ها چگونه است؟

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با ارائه گزارشی از روند انتخاب و معرفی طرح‌های پژوهشی خود در سال ۱۳۹۸، میزان مشارکت و سهم رشته‌ها و دانشگاه‌های کشور از بودجه پژوهشی خود در سال جاری و همچنین سهم دانشگاه‌ها از نظارت بر این طرح‌ها را منتشر کرد.

 به گزارش لیزنا، پرداختن به «پژوهش» در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف و ادای سهم حداقلی پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور، موضوعی است که به رغم محدودیت‌های اعتباری موجود جایگاه ویژه‌ای در سهم بودجه‌ای و اعتباری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور داشته که این موضوع نشان دهنده اذعان نهاد به ارجمندی پژوهش و برداشتن گامی بلند به سمت تحقق اهداف و راهکارهای ملی در اسناد برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز ۱۴۰۴کشور است.

بر این اساس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ۱۳۹۸نیز با هدف افزایش شفافیت، تمرکز زدایی در صرف بودجه پژوهشی، ایجاد عدالت در فرصت‌های پژوهشی، انعقاد قرارداد با پژوهشگران و دامن زدن به رقابت میان آنها، ضمن اعلام نیازها و اولویت‌های نهاد با رویکرد آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خدمت‌گیران «مناطق روستایی، عشایری، کم‌برخوردار و سکونتگاه‌های غیررسمی و نواحی و حاشیه‌های شهری کمتر توسعه‌یافته» (به‌عنوان گروه هدف)، طی فراخوانی از پژوهشگران برای ارائه طرح‌های خود در قالب پیشنهاده، دعوت به عمل آورد.

در مجموع بیش از ۸۰پیشنهاده از ۴۰دانشگاه، پژوهشکده و مراکز مختلف علمی پژوهشی ریافت شد به طور مشخص پژوهشگرانی از ۲۷دانشگاه، پنج شرکت دانش‌بنیان، سه شرکت حقیقی، دو پژوهشگاه، یک مجموعه فرهنگی بزرگ، یک انجمن علمی و یک شرکت پژوهشی، در این فراخوان مشارکت کردند که ۲۵پیشنهاده در ۱۲عنوان موضوعی(RFP) به مرحله داوری حضوری و  در نهایت ۱۵طرح پژوهشی به عنوان طرح‌های پژوهشی نهاد در سال ۱۳۹۸انتخاب و معرفی شدند.

۱. در این راستا طرح پژوهشی «شناخت و سنجش نیازهای سالمندان به منظور طراحی خدمات و برنامه‌های متناسب برای کتابخانه‌های عمومی» از سوی دانشگاه زابل و به نمایندگی علمی اسماعیل وزیری، استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه زابل و نظارت مهرداد عربستانی، استادیار رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۵۷۰میلیون ریال در ۲۹خرداد سال ۱۳۹۸آغاز شد. فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

۲. همچنین طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی در حوزه خدمات کتابخانه عمومی (مورد مطالعه: شهرستان بهارستان استان تهران)» از سوی دانشگاه شهید بهشتی و به نمایندگی علمی مرضیه ابراهیمی، استادیار رشته علوم اجتماعی این دانشگاه و با نظارت عبدالحسین کلانتری، دانشیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۶۴۰میلیون ریال، روز ۲۶خرداد ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد. فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

۳. طرح پژوهشی «تدوین سند راهبردی آگاهی‌رسانی، تبلیغ خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور» نیز از سوی دانشگاه تهران به نمایندگی علمی محمدرضا اسمعیلی، استادیار رشته مدیریت دانشگاه تهران و با نظارت علی اکبر فرهنگی، استاد رشته مدیریت دانشگاه تهران با اعتباری بالغ بر ۵۰۵میلیون ریال، در ۴تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد که فاز اول اجرایی این طرح در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در دی ماه ۹۸به پایان خواهد رسید.

۴. در ادامه این طرح‌ها، طرح پژوهشی «طراحی و استقرار نظام رتبه‌بندی کتابخانه‌های عمومی کشور» از سوی دانشگاه فردوسی مشهد و با نمایندگی علمی مجید سالاری، دانشیار رشته مهندسی صنایع این دانشگاه و با نظارت محسن اکبر پور، دانشیار رشته مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، با اعتباری بالغ بر ۴۷۰میلیون ریال، روز ۵تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد. فاز اول اجرایی این طرح نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در دی ماه ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۵. طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی کرد در حوزۀ‌ خدمات کتابخانه‌های عمومی: اطلاع‌رسانی، آموزش و فراغت فرهنگی» از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و به نمایندگی علمی بهمن باینگانی، استادیار رشته علوم اجتماعی این دانشگاه و با نظارت مهرداد عربستانی، استادیار رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیون ریال، از ۹تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد. فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۶. همچنین طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی آذری (در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان) در حوزۀ‌ خدمات کتابخانه‌های عمومی: اطلاع‌رسانی، آموزش و فراغت فرهنگی» از سوی دانشگاه تبریز با نمایندگی علمی هاشم عطاپور، استادیاد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی این دانشگاه و با نظارت رضا صفری شالی، استادیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی، با اعتباری بالغ بر ۶۵۰میلیون ریال، از ۹تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد که فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۷. طرح پژوهشی «طراحی و تدوین دوره‌های آموزش کاربران کتابخانه‌های عمومی، همراه با طرح کسب‌وکار و راهکار تأمین مالی هر دوره» از سوی دانشگاه تبریز با نمایندگی علمی کیومرث تقی‌پور، استادیار رشته علوم تربیتی این دانشگاه و با نظارت هاشم فردانش، استادیار رشته علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، از ۱۰تیرماه سال ۱۳۹۸اغاز به‌کار کرد. فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در آبان ماه ۹۸و فاز دوم آن در فروردین ۹۹به پایان خواهد رسید.

 ۸. طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی بلوچ در حوزۀ خدمات کتابخانه‌های عمومی» از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان و به نمایندگی علمی محمد حسین‌بر، دانشیار رشته علوم اجتماعی این دانشگاه و با نظارت رضا صفری شالی، استادیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی، با اعتباری بالغ بر۶۰۰میلیون ریال از ۱۱تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد که فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۹. همچنین طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی مناطق سیستانی استان سیستان و بلوچستان در سه حوزۀ‌ خدمات کتابخانه‌های عمومی: اطلاع‌رسانی، آموزش و فراغت» نیز از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان و به نمایندگی علمی مرتضی مسرور، دانشیار رشته علوم اجتماعی این دانشگاه و با نظارت رضا صفری شالی، استادیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی، با اعتباری بالغ بر۶۰۰میلیون ریال از ۱۱تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد که فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

۱۰. در ادامه اجرای طرح‌های پژوهشی نهاد در سال جاری، طرح «بررسی و مهندسی فرایندهای جاری نهاد کتابخانه‌های عمومی، با هدف پیاده‌سازی نظام مدیریت فرایند» از سوی دانشگاه تهران و به نمایندگی علمی علی ترابی، استاد رشته مهندسی صنایع این دانشگاه و با نظارت محسن اکبریان، دانشیار رشته مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد و ۲۰میلیون ریال از ۲۴تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز به کار کرد و فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی در آبان ماه ۹۸و فاز دوم آن در فروردین ۹۹به پایان خواهد رسید.

 ۱۱. طرح پژوهشی «شناسایی و سنجش نیازهای معلولان به منظور طراحی خدمات و برنامه های متناسب برای کتابخانه‌های عمومی» از سوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، با نمایندگی منصوره فیض‌آبادی دکترای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی این دانشگاه و با نظارت مهرداد عربستانی، استادیار رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۷۹۰میلیون ریال، از ۲۵تیر ماه سال ۱۳۹۸آغاز شد و فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۱۲. طرح «تدوین برنامۀ آموزش کتابداران کتابخانه‌ های روستایی نیازسنجی، طراحی و ارزشیابی» به صورت فردی توسط محمد حسینی دکترای رشته علوم تربیتی و با نظارت هاشم فردانش، استادیار رشته علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، با اعتباری بالغ بر ۷۳۰میلیون ریال، از مهرماه سال ۱۳۹۸آغاز خواهد شد و فاز اول اجرایی آن در آذر ماه ۹۸و فاز دوم آن در شهریور ۹۹به پایان خواهد رسید.

 ۱۳. همچنین طرح پژوهشی «ارتقاء سرمایه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی با رویکرد نیازهای محلی» از سوی دانشگاه علامه طباطبایی و با نمایندگی علمی آرمین امیر، استادیار رشته علوم اجتماعی این دانشگاه و با نظارت عبدالحسین کلانتری، دانشیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۸۷۰میلیون ریال از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد و فاز اول اجرایی این طرح پژوهشی نیز در مهرماه ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۱۴. طرح «شناخت و سنجش نیازهای اجتماعات محلی شهرستان فامنین در حوزه خدمات کتابخانه عمومی (اطلاع‌رسانی، آموزش و فراغت فرهنگی)» نیز به صورت فردی توسط سجاد یاهک دکترای رشته علوم اجتماعی و با نظارت عبدالحسین کلانتری، دانشیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با اعتباری بالغ بر ۵۲۰میلیون ریال از مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد و فاز اول اجرایی آن در آذر ماه سال ۹۸و فاز دوم آن در اسفند ۹۸به پایان خواهد رسید.

 ۱۵. همچنین طرح «تدوین و اجرای الگوی ارزیابی عملکرد مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» از جمله طرح‌های آغاز شده در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است که از سوی دانشگاه علامه طباطبایی، با نمایندگی علمی داود حسین‌پور، دانشیار رشته مدیریت این دانشگاه و با نظارت علی رضائیان، استاد رشته مدیریت دانشگاه شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر ۷۶۰میلیون ریال، در حال اجرا است که فاز اول اجرایی این طرح در تیر ماه سال جاری به پایان رسیده و فاز دوم آن در شهریور ماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

 

https://www.lisna.ir/images/M_images/nahad01.jpg

نظر
لینک مطلب :