اخبار اخبار

«بازگشت

حرکت تازه در کشف تقلب علمی: سنجش صحت اعتبار منابع استناد شده در مقالات

حرکت تازه در کشف تقلب علمی: سنجش صحت اعتبار منابع استناد شده در مقالات

ابراهیم عمرانی

سید ابراهیم عمرانی، سردبیر اصلاح در نشر علمی از مسایل روز دنیای نشر است که یک سوی آن ناشران، یکسو کتابداران و ضلع سوم آن دانشمندان هستند. اتفاقاتی که با انقلاب الکترونیکی از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلاد