اخبار اخبار

«بازگشت

موکی‌جان کیست؟

موکی‌جان کیست؟

«موکی‌جان» کیست؟ «موکی‌جان»، لوگو یا آرم موزه کودکی ایرانک است

موکی‌جان  که برای سده‌ها روی تن ظرف سفالی نیشابور نشسته بود، با قلم استاد فرشید مثقالی هنرمند نامور بر گذرسرای موزه کودکی ایرانک نشست و نشانی شد برای پیوند فرهنگ کودکی با نقش‌های خیالی که در درازای تاریخ ایران در افسانه‌ها و قصه‌های آن‌ها نقش بازی می‌کردند، بی‌نام یا بانام. از آن روز که این موجود بی‌نام بر گذرسرای موزه کودکی نشسته است