اخبار اخبار

«بازگشت

رویترز فهرست نوآورترین دانشگاه های جهان را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد

رویترز فهرست نوآورترین دانشگاه های جهان را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد

رویترز گزارش نوآورترین دانشگاه های جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد. در این رتبه بندی تعداد ۱۰۰ دانشگاه نوآور جهان معرفی شده است.

پنج سال متوالی است که دانشگاه استنفورد در صدر جدول نواورترین دانشگاه های جهان قرار گرفته است. دکتر جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز و موسسISC در گفتگو با لیزنا، با تایید خبر فوق گفت:  هدف از نوآوری اختراع فناوری ها، خلق بازار های جدید، توانمند سا