ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
speaking for tofle 0 0 دسترسی از طریق میزکار
آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان 0 19 دسترسی از طریق میزکار
آموزش زبان انگلیسی کودکان 0 21 دسترسی از طریق میزکار
داستان های صوتی یک دقیقه ای 0 8 دسترسی از طریق میزکار
داستان های کوتاه انگلیسی 0 1 دسترسی از طریق میزکار
داستان های یک صفحه ی 0 3 دسترسی از طریق میزکار
سرشماری 95 0 1 دسترسی از طریق میزکار
مبحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ویرایش جدید 0 22 دسترسی از طریق میزکار
کتاب و کتابخوانی ( داستان ) 0 8 دسترسی از طریق میزکار
یک قاچ کتاب ( معرفی کتاب ) 0 0 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 10 نتیجه
مدارک
نمایش 20 - 1 از 27 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
نمایش 20 - 1 از 27 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 2
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال